Förebyggande åtgärder mot ökat spelberoende

Skriftlig fråga 2015/16:951 av Amir Adan (M)

Amir Adan (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Spelberoendes riksförbund slår larm om att spelberoendet hos unga fortsätter att öka och detta framför allt i gruppen unga män. Trots det befintliga statliga monopolet finns det ett stort utbud, en kraftig efterfrågan samt reklam i överflöd.

I Folkhälsomyndighetens rapport Metoder för att förebygga spelproblem påvisas de enorma konsekvenser ett spelmissbruk kan få. Utöver de uppenbara ekonomiska problem som kan uppstå för spelberoende människor är risken för sociala och hälsomässigt negativa effekter överhängande. Unga personer riskerar att fastna i skuldfällor och få en mycket dålig start på vuxenlivet.

Regeringen tillskjuter nu ytterligare medel till Folkhälsomyndigheten samt ger ett uppdrag om att sprida information. Samtidigt menar Folkhälsomyndigheten i sin rapport att forskarna är långt ifrån ense om effektiviteten av sådana satsningar. 

Med hänsyn till ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att verka för att förebygga ett ökat spelberoende hos unga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-10 Överlämnad: 2016-03-10 Anmäld: 2016-03-11 Svarsdatum: 2016-03-16 Sista svarsdatum: 2016-03-16
Svar på skriftlig fråga