Förebyggande arbete mot klamydia, hiv och STI

Skriftlig fråga 2007/08:117 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 19 oktober

Fråga

2007/08:117 Förebyggande arbete mot klamydia, hiv och STI

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det krävs en förnyad nationell kraftsamling för att bekämpa den oroande ökningen av klamydia, hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Det nationella förebyggande arbetet behöver mer samlat fokus och mindre uppsplittrat ansvarstagande. Ett förebyggande arbete är angeläget, inte minst mot bakgrund av att nya generationer gör sin sexualdebut.

Regeringen har aviserat satsningar på det preventiva arbetet mot STI, men i budgeten 2008 för insatser mot STI återfinner jag inga extra resurser avsatta för detta arbete. De 146 miljonerna i budgeten innebär ingen ökning i jämförelse med föregående budget. Ett nödvändigt långsiktigt arbete mot klamydia, hiv och STI kräver ökad kunskap samt nödvändiga resurser till det.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är om hon avser att vidta åtgärder så att den utlovade satsningen på förebyggande arbete mot klamydia, hiv och STI kommer att ske.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-19 Anmäld: 2007-10-19 Besvarad: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-10-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-24)