Fördubblad turism

Skriftlig fråga 2011/12:479 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 22 mars

Fråga

2011/12:479 Fördubblad turism

av Krister Örnfjäder (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Ovanstående rubrik kan verka utmanande, men det är en målsättning som presenterats och enligt uppgift diskuterats på Tillväxtdagen. Till år 2020 förväntas antalet utländska besökare öka med 80 procent och turismens omsättning fördubblas till 500 miljarder.

Om detta ska förverkligas ligger det stora utmaningar framför oss. Vad ett sådant resultat skulle betyda för företagsamheten och sysselsättningen i Sverige kan inte nog understrykas.

Jag vill därför fråga näringsministern vad hon avser att bidra med för att dessa mål ska uppnås.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-22 Anmäld: 2012-03-22 Svar anmält: 2012-03-30 Besvarad: 2012-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-30)