fordonstrafiken Malmö-Köpenhamn

Skriftlig fråga 1998/99:700 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)
Fråga 1998/99:700 av Jeppe Johnsson (m) till statsrådet Mona Sahlin om fordonstrafiken Malmö-Köpenhamn

 

Den 31 oktober 1999 upphör trafiken med bilfärjan mellan Malmö och Köpenhamn (Limhamn-Dragör). Bron mellan Malmö och Köpenhamn beräknas öppna den 1 juli år 2000. Under minst åtta månader kommer det inte att vara möjligt att ta sig med bil, lastbil eller buss mellan Malmö och Köpenhamn utan man tvingas åka över Helsingborg/Helsingör, en omväg på tio mil. Nuvarande färja drivs av Scandlines, ett bolag ägt av SJ och DSB.

den 3 juni

Under minst åtta månader blir det stora problem för dem som för sin försörjning är beroende av att kunna resa med fordon mellan Malmö och Köpenhamn. Omvägen över Helsingborg/Helsingör medför dessutom extra belastning på miljön.

Staten har yttersta ansvaret för kommunikationerna mellan Malmö och Köpenhamn. Det ligger nära till hands att jämföra med ett vägbygge mellan två näraliggande orter där man helt stänger av vägen under vägbygget och tvingar de resande att ta en omväg på cirka tio mil för att kunna nå varandra med fordon.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att kommunikationerna med fordon mellan Malmö och Köpenhamn skall kunna fungera även från den 1 november 1999 tills bron öppnar?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-03 Anmäld: 1999-06-10 Besvarad: 1999-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga