fordonsminor med röjningsskydd

Skriftlig fråga 2001/02:857 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars

Fråga 2001/02:857

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om fordonsminor med röjningsskydd

Sverige är ett av de länder som har skrivit under Ottawakonventionen. Undertecknandet av denna konvention innebär bl.a. att förbjuda antipersonella minor.

Fordonsminor med röjningsskydd kan fungera som antipersonella minor och är att betrakta som förbjudna enligt Ottawakonventionen. Alla parter till Ottawakonventionen uppmanades, i en rapport inför det tredje partsmötet i Managua i september 2001, att göra en inventering av sina förråd av fordonsminor med röjningsskydd och att identifiera problematiska minor, för rapportering till avtalets parter.

Jag vill fråga försvarsminister Björn von Sydow:

Vilka åtgärder tänker ministern att vidta för att tillse att en inventering och identifiering av fordonsminor med röjningsskydd görs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-03-08 Anmäld: 2002-03-12 Besvarad: 2002-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-13)