Fördelningen av tillskottet av nya poliser

Skriftlig fråga 2011/12:517 av Lundgren, Elin (S)

Lundgren, Elin (S)

den 11 april

Fråga

2011/12:517 Fördelningen av tillskottet av nya poliser

av Elin Lundgren (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I en sammanställning (Dnr 2011:1653) som jag bett riksdagens utredningstjänst göra, framgår tydligt att landets 21 polismyndigheter fått väldigt olika tilldelning av de nya poliser som tillkommit under se senaste åren.

Polismyndigheten i Gävleborg, mitt eget hemlän, har perioden 2006–2010 fått en tillökning på 3,8 procent poliser. Det är minst av alla myndigheter i hela landet, att jämföra med Kronoberg som under perioden fått störst ökning, med 26,4 procent.

Polismyndigheten i Gävleborg gör goda resultat, men skulle med en ökning av poliser som påminner mer om snittet (16,6 procent) kunna göra ett ännu bättre arbete.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att komma till rätta med den ojämna tilldelningen av nya poliser bland landets polismyndigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-11 Anmäld: 2012-04-11 Besvarad: 2012-04-17 Svar anmält: 2012-04-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-17)