fördelningen av pengar till landets kvinnojourer

Skriftlig fråga 2004/05:1910 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 20 juni

Fråga 2004/05:1910

av Lena Adelsohn Liljeroth (m) till statsrådet Jens Orback om fördelningen av pengar till landets kvinnojourer

Regeringen har tidigare utlovat 135 miljoner kronor ur vårbudgeten till landets kvinnojourer. Nu kommer dessa pengar uppenbarligen att fördelas först under 2006. De ca 150 kvinnojourer som finns runtom i landet gör en ovärderlig insats för att stödja misshandlade kvinnor och deras barn. Förutsättningarna skiljer sig som bekant enormt från kommun till kommun; somliga jourer får bidrag till hyra, löner, telefon och verksamhet, andra får knappt så att det räcker till mer än telefonräkningen. Varannan kommun har inte ens en egen kvinnojour. Gemensamt för samtliga jourer är att mycket arbete bedrivs ideellt. Det är ingalunda någon nackdel, utan ofta en förutsättning för att de kvinnor som söker stöd också känner att de möts av ett genuint engagemang. Nu återstår frågan hur de utlovade pengarna till landets jourer ska fördelas. "Det ska vi göra", säger Roks ordförande Ireen von Wachenfeldt i ett brev till Roks medlemsjourer där hon påstår sig åtnjuta "fortsatt förtroende hos våra samarbetspartners såsom regering, riksdag och myndigheter". Men redan nu har ett tiotal kvinnojourer lämnat Roks, i protest mot organisationens dogmatism, radikalfeministiska hållning och grundläggande resonemang kring män, makt och våld. Och ytterligare jourer lär följa i deras spår. En del av dem kommer förmodligen att ansluta sig till den alternativa paraplyorganisation, SKR, men flera @ och kanske en växande skara jourer @ kommer att vilja stå "fria". Till TT har statsrådet Jens Orback sagt: "Det är staten som tar beslut om hur de pengarna skall fördelas." Frågorna hopar sig nu bland de lokala jourerna:

Avser statsrådet att se till att även brottsofferjourerna, som också möter misshandlade kvinnor, får del av dessa öronmärkta pengar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-06-20 Besvarad: 2005-07-22 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-22)