fördelning av helikoptrar

Skriftlig fråga 2001/02:200 av Klockare, Lennart (s)

Klockare, Lennart (s)

den 13 november

Fråga 2001/02:200

av Lennart Klockare (s) till försvarsminister Björn von Sydow om fördelning av helikoptrar

Försvarsmakten har planerat att köpa in 25 nya helikoptrar (hkp 14), men med hänsyn till myndighetens ekonomi stannar köpet vid 18. I det senaste försvarsbeslutet och i regeringens proposition 2001/02:10 har angetts på vilka orter helikopterverksamhet ska bedrivas. Ett av dessa orter är Boden. I planeringen har avsikten varit att placera tre helikopter 14 i Boden.

Enligt uppgift har myndigheten med hänsyn till den minskade beställningen inte längre någon avsikt att placera några hkp 14 i Boden. Ett antal andra helikoptrar kommer under de följande åren att tas ur verksamheten samtidigt som det blir aktuellt att flytta helikoptrar till Malmen. Försvarsmakten har tidigare försökt att flytta verksamheten från Boden. Detta kan upplevas som en systematisk avveckling av helikopterverksamheten i Boden.

I Boden finns ett nytt landningssystem, som tagits i bruk under sommaren 2001, och hangarer som är lämpliga för de nya helikoptrarna. För att kunna ta emot hkp 14 på andra ställen behövs investeringar för närmare 1 miljard kronor. I Norrbotten kan man verka i subarktisk miljö med de speciella krav detta ställer. Dessutom finns det möjlighet till samövning med andra samhällsfunktioner. En minskning av verksamheten i Boden skulle därför få allvarliga följder för hela helikopterverksamheten i landet.

Jag vill fråga försvarsministern vilka åtgärder han avser vidta för att alla delar av landet ska få del av den nya spetskompetensen inom helikopterverksamheten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-13 Anmäld: 2001-11-20 Besvarad: 2001-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-21)