Fördelning av biståndspengar

Skriftlig fråga 2013/14:115 av Wiechel, Markus (SD)

Wiechel, Markus (SD)

den 13 november

Fråga

2013/14:115 Fördelning av biståndspengar

av Markus Wiechel (SD)

till statsrådet Hillevi Engström (M)

Den 22 mars deltog jag i en interpellationsdebatt med dåvarande biståndsministern Gunilla Carlsson angående omfördelningen av biståndspengar till asylmottagning i Sverige. Undertecknad ställde även en skriftlig fråga till statsrådet den 15 april för att med en liknande frågeställning få svar om fördelningen verkligen är försvarbar ur ett etiskt perspektiv, med tanke på vissa uppgifter som framkommit i medierna.

Vid dessa två tillfällen fick jag besked som kunde tolkas vara olika, vilket föranledde att jag under den allmänpolitiska debatten den 14 oktober gick vidare med frågan genom en replik till utrikesminister Carl Bildt. Utrikesministern fick frågan hur statsrådet kunde ställa sig bakom en politik där personer som är i stort behov av mat, mediciner och andra grundläggande förnödenheter nedprioriteras till förmån för förhållandevis få och privilegierade personer, som redan lyckats ta sig från ett område för att söka asyl i Sverige. Kort sagt prioriterar regeringen personer som inte är i akut behov av hjälp framför de allra hårdast drabbade människorna i krisdrabbade länder och deras närområden.

Svaret jag fick av utrikesministern var att detta var rimlig och bra politik.

Av den anledningen har jag följande fråga till statsrådet Engström:

Håller statsrådet med om att detta är rimlig och bra politik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-13 Anmäld: 2013-11-14 Besvarad: 2013-11-20 Svar anmält: 2013-11-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-20)