fördelning av AMS anslagsposter

Skriftlig fråga 1999/2000:1207 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 12 juli

Fråga 1999/2000:1207

av Lisbeth Staaf-Igelström (s) till näringsminister Björn Rosengren om fördelning av AMS anslagsposter

Arbetsmarknadspolitiken ska vara aktiv och främja tillväxt så att arbetslösheten kan minska i hela landet de kommande åren. Allas delaktighet på arbetsmarknaden är nödvändig för att åstadkomma långsiktig hög ekonomisk tillväxt och en god välfärd. Människor som drabbas av glesbygdens strukturförändringar ska få bättre möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

"En förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt" förutsätter att länsarbetsnämndernas anslag kan fördelas på ett sätt som skapar möjligheter för individuella behov och en bra arbetsmarknadsutbildning.

Tyvärr förhindrar den nuvarande anslagsfördelningen för utbildningsbidrag och kurskostnader en mer flexibel användning av de bidrag som är avsedda för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det kan t.ex. finnas pengar för utbildningsbidrag men pengarna för att köpa utbildningar kan vara slut.

Vad avser ministern att göra för möjligheten att flytta mellan kontona så att bidraget till utbildningar och kurser kunde disponeras friare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-12 Besvarad: 2000-08-25 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-25)