Förbud mot transfetter i livsmedel

Skriftlig fråga 2010/11:590 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 16 juni

Fråga

2010/11:590 Förbud mot transfetter i livsmedel

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den 17 mars i år beslutade riksdagen att regeringen ska lägga fram en lag som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Förbudet ska tas fram i likhet med den lag som finns i Danmark. Enligt denna lag får högst 2 procent av den totala fettmängden i ett livsmedel vara industriellt framställt av transfett.

Många studier har visat på en koppling mellan transfetter och olika sjukdomar. Om man anlägger ett klass- och generationsperspektiv ser man att låginkomsttagare och ungdomar ofta är överrepresenterade vad det gäller konsumtion av transfetter. Trots detta har användningen av transfetter i livsmedel inte reglerats i lag. I stället har man försökt påverka livsmedelsindustrin genom diskussioner, något som inte har gett tillräckliga resultat.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga landsbygdsministern:

När avser landsbygdsministern att lägga fram ett lagförslag om förbud mot transfetter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-06-16 Anmäld: 2011-06-16 Besvarad: 2011-06-22 Svar anmält: 2011-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-22)