Förbud mot mopeder på cykelbanor

Skriftlig fråga 2009/10:913 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 18 juni

Fråga

2009/10:913 Förbud mot mopeder på cykelbanor

av Karin Svensson Smith (mp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I takt med att allt fler upptäcker det hälsosamma och miljövänliga i att cykla börjar det bli trängselproblem på cykelbanorna, speciellt i Stockholm och andra storstäder. Därför behövs det fler konkreta beslut som underlättar för cyklisternas framkomlighet och minskar risken för olyckor. Ett återkommande störningsmoment är mopeder som kör på cykelbanor. I dagsläget får mopeder klass II (maxhastighet 25 kilometer per timme) köra på cykelbanor, till skillnad från klass I (maxhastighet 48 kilometer per timme). Det är svårt att se skillnad på en moped som går i 25 och en som går i 45, men det gör stor skillnad för olycksrisken. Många trimmar sin moped och får i flera fall hjälp av de affärer som säljer mopederna.

Avser ministern att ta initiativ till ett totalförbud mot mopedåkande på cykelbanor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-18 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)