Förbud mot klustervapen

Skriftlig fråga 2005/06:1097 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 24 februari

Fråga 2005/06:1097 av Berit Jóhannesson (v) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Förbud mot klustervapen

Klusterbomber är det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Klusterbomber är bombkapslar som vid detonation släpper ut minibomber bland vilka upp till 30 % inte detonerar och ligger kvar på marken likt landminor. Klusterbomber syftar till att sprida ut klustret av bomber över ett stort område vilket utgör en påfallande risk för att träffa civila människor. Trots att klusterbomber och andra klustervapen har samma effekt som landminor är de inte förbjudna. Det av riksdagen ratificerade femte protokollet till 1980 års vapenkonvention är enligt Vänsterpartiet inte tillräckligt verkningsfullt. Regeringen borde därför verka för ett internationellt förbud mot klustervapen och inom EU för ett moratorium. Cluster Munition Coalition består av 161 freds- och människorättsorganisationer såsom Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Amnesty International som vill se ett förbud mot produktion, användning av och handel med klustervapen tills de humanitära problemen med klustervapen är lösta. Belgien är det första landet i världen att förbjuda klusterbomber. Belgien var också det första landet att förbjuda minor vilket sedermera ledde fram till Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor, vilket 148 länder i dag omfattas av. Sverige bör följa Belgiens exempel. Det säkerhetspolitiska syftet med Sveriges innehav av klustervapen är tvivelaktigt. Det leder främst till att legitimera andra länders användning av och handel med klustervapen. Ett förbud i Sverige skulle ge oss mer trovärdighet i internationella nedrustningsförhandlingar om klustervapen. Min fråga till statsrådet är följande:

Avser statsrådet att följa Belgiens exempel och verka för ett förbud mot produktion, innehav och export av klustervapen i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-02-24 Anmäld: 2006-02-24 Besvarad: 2006-03-07 Svar anmält: 2006-03-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-07)