Förbud mot klusterbomber

Skriftlig fråga 2005/06:1080 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 23 februari

Fråga 2005/06:1080 av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Förbud mot klusterbomber

Klusterbomber är att betrakta som det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Klusterbomber är bombkapslar som vid detonation släpper ut minibomber bland vilka upp till 30 % inte detonerar utan ligger kvar på marken likt landminor. Klusterbomber syftar till att sprida ut klustret av bomber över ett större område vilket utgör en påfallande risk för att träffa civila människor. Trots att klusterbomber till stor del har samma effekt som personminor är dessa vapen inte förbjudna. Vänsterpartiet har skrivit kommittémotion 2004/05:v768 om att Sverige bör införa ett moratorium för klusterbomber för att kunna förbereda för ett beslut om förbud inom FN och EU. Det av riksdagen ratificerade femte protokollet till 1980 års vapenkonvention är enligt Vänsterpartiet inte tillräckligt långtgående eller verkningsfullt. Regeringen borde därför verka för ett internationellt förbud mot klusterbomber och inom EU för ett omedelbart moratorium till dess ett förbud mot klusterbomber finns eller de humanitära problemen med klustervapen är lösta. Belgien är det första landet i världen att förbjuda klusterbomber. Belgien var också det första landet att förbjuda personminor vilket sedermera ledde fram till Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor vilket 148 länder omfattas av. Enligt Vänsterpartiet bör Sverige följa Belgiens exempel. Syftet med Sveriges innehav av klusterbomber är tvivelaktigt. Det finns en stark opinion i fredsrörelsen för ett internationellt förbud mot klusterbomber som synnerligen bör beaktas.

Min fråga till utrikesminister Laila Freivalds är följande:

Avser ministern att följa Belgiens exempel och verka för ett förbud mot klusterbomber i Sverige och internationellt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-02-23 Anmäld: 2006-02-23 Besvarad: 2006-03-07 Svar anmält: 2006-03-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-07)