Förbud mot jakt med lockfågel

Skriftlig fråga 2012/13:408 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 19 mars

Fråga

2012/13:408 Förbud mot jakt med lockfågel

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Levande fåglar används som lockbeten i syfte att fånga vilt av annan art. Bland annat används duvor vid fångst av duvhökar på ett antal gods. Lockfåglarna, liksom de vilda fåglar som fångas in, kan fara mycket illa och utsätts för stor stress. För lockfåglarna innebär det naturligtvis en extra stor stress att utsättas för jaktattackerna i bur. Att hålla levande fågel som lockbete för rovfågel eller andra djur kan rimligen inte vara förenligt med lydelsen i 2 § djurskyddslagens att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.

Ett flertal organisationer uppvaktade 2011 Jordbruksverket i frågan och krävde att fällfångst med lockfågel skulle förbjudas. Hittills har dock inget hänt i frågan.

Med anledning av vad som sagts ovan vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Avser landsbygdsministern att vidta åtgärder för att få till stånd ett förbud mot fällfångst med lockfågel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-19 Anmäld: 2013-03-19 Besvarad: 2013-03-27 Svar anmält: 2013-03-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-27)