Förbud mot burar inom äggindustrin

Skriftlig fråga 2022/23:408 av Kajsa Fredholm (V)

Kajsa Fredholm (V)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Frågan om burar inom äggindustrin har diskuterats inom politiken i över 30 år. År 1988 blev Astrid Lindgren lovad ett burförbud av dåvarande statsminister Ingvar Carlsson, ett löfte som tyvärr togs tillbaka. Då ansågs det inte finnas fullgoda alternativ till burarna inom den storskaliga äggindustrin. I dag är frigående system det absolut vanligaste bland svenska äggproducenter. Detta mycket tack vare konsumenternas aktiva efterfrågan på ägg från frigående hönor och företagens aktiva arbete med att erbjuda alternativ. Men fortfarande sitter 230 000 hönor i burar där de aldrig får möjlighet att pröva sina vingar.

Äggen från hönor som hålls i burar hittas framför allt i blandprodukter och färdigmat som säljs i de stora matvarubutikerna. När det gäller dessa produkter har konsumenterna ingen möjlighet att veta om äggen i produkten kommer från frigående hönor, inte ens när varan kommer från Sverige. Därför behövs ett politiskt beslut som säkerställer att samtliga hönor inom den svenska äggindustrin har de rättigheter som djurskyddslagen stipulerar.

Lagförslag i linje med det europeiska medborgarförslaget End the Cage Age väntas läggas fram till hösten som en del av översynen av djurskyddslagstiftning på EU-nivå. Det är bra, men som alltid tar processer på EU-nivå tid. Det kommer att ta ett antal år innan lagstiftning är på plats och sedan ytterligare år för en avvecklingsperiod.

Vänsterpartiet har under flera år föreslagit att Sverige bör besluta om utfasning av burhållning av höns inom äggindustrin. Vi anser att Sverige bör vara ett föregångsland för en stark djurvälfärd. Det är hög tid att vi får bort systemet med burar inom äggindustrin i Sverige, och vi ser inga skäl att i denna fråga invänta förbud på EU-nivå. Danmark tog exempelvis beslut förra året om att burarna ska slopas.

Burar inom äggindustrin kan förbjudas genom att man gör ett förtydligande i djurskyddsförordningen om att hönor behöver frihet att röra sig obehindrat, eller genom att skicka ett uppdrag till Jordbruksverket om att uppdatera den djurslagsspecifika lagstiftningen om fjäderfä.

Samtliga svenska Europaparlamentariker röstade för det europeiska medborgarinitiativet End the Cage Age, som syftar till att fasa ut burar från EU:s livsmedelssystem. Insikten om att vi måste röra oss bort från ett system med burar finns alltså.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Avser ministern att ta initiativ till att ett förbud mot burar inom äggindustrin införs i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-01 Överlämnad: 2023-03-01 Anmäld: 2023-03-07 Svarsdatum: 2023-03-08 Sista svarsdatum: 2023-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga