Förbifart Stockholm

Skriftlig fråga 2010/11:472 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 29 april

Fråga

2010/11:472 Förbifart Stockholm

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Enligt uppgift står infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm still. Skälet ska vara att Trafikverket dragits in i en juridisk process. Jag har full förståelse för att regeringen inte kan ingripa i detta skede. Trots det är jag intresserad av att få reda på hur regeringen nu resonerar.

Vi vet att projektet är ett av Sveriges största genom tiderna. Vi vet att projekteringen skulle ha inletts i augusti 2010. Dessa två omständigheter gör att kostnaderna riskerar att skena i väg.

Vi vet att behovet av att Förbifart Stockholm genomförs så snart som möjligt är stort, då både företag och privatpersoner är beroende av bra kommunikationer i regionen.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon vidtagit för att regeringen ska kunna hantera denna situation på bästa möjliga sätt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-29 Anmäld: 2011-05-03 Besvarad: 2011-05-10 Svar anmält: 2011-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-10)