Förbifart Sala

Skriftlig fråga 2004/05:1791 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 3 juni

Fråga 2004/05:1791

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing om Förbifart Sala

Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt. En viktig del av Mälardalen är Västmanlands län. Emellertid riskeras utvecklingen om inte tillräckliga investeringar görs i vägnätet. Om den så kallade nollvisionen i trafiken därtill ska ha någon möjlighet att kunna uppnås är det nödvändigt med investeringar i vägnätet så att antalet döda och skadade kan minskas.

Ett vägprojekt som planerats under många år är Förbifart Sala (riksväg 67/70) som påverkar både lokal och nationell trafik samt trafik mellan Stockholm och Dalarna och därför är viktig även för Dalarnas utveckling. All praktisk planering är inriktad på byggstart våren 2006. Problemet är regeringens hantering av pengarna. Vägverket fick i samband med Trollhättepaketet nya uppdrag. Stormen Gudrun har sedan inträffat vilket främst bör drabba driftbudgeten med 700 miljoner kronor, vilket inte kompenseras. Dessutom kräver regeringen i vårbudgeten en besparing på 400 miljoner kronor.

Risken är att Förbifart Sala hotas. Höstens budgetproposition är helt avgörande för vad som startas under nästa år. Regeringen bör både för att främja tillväxten i Västmanland och Dalarna och rädda människoliv se till att Förbifart Sala kan byggas.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att projekt Förbifart Sala ska komma i gång snarast möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-03 Anmäld: 2005-06-03 Besvarad: 2005-06-09 Svar anmält: 2005-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-09)