Förbifart Örnsköldsvik

Skriftlig fråga 2021/22:1380 av Anna-Belle Strömberg (S)

Anna-Belle Strömberg (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Varje dag passerar 23 000 fordon genom Örnsköldsviks stadskärna. 10 procent av dessa är tunga transporter, och många transporterar farligt gods, ofta högreaktiva kemikalier.

De utsläpp som trafiken orsakar är skadliga för människors liv och hälsa. Trafiksäkerheten är obefintlig, och varje minut utsätts Örnsköldsviks befolkning för direkt livsfara. I direkt eller nära anslutning till E4 finns förskolor, grundskola, gymnasieskola, bostäder och gallerior. En olycka med högreaktiva kemikalier skulle få katastrofala konsekvenser.

Förutom de uppenbara bristerna i trafiksäkerheten, samt miljö- och hälsoaspekterna, är dessutom passagen genom Örnsköldsviks stadskärna en rejäl flaskhals i norra Sverige. Med de enorma investeringar som nu sker häromkring kommer situationen att förvärras ytterligare, vilket hämmar utvecklingen av bland annat näringslivet.

Förväntningarna är höga på kommunen, men kommunen har mycket begränsade möjligheter att lösa problemen. Kommunen har därför, tillsammans med Trafikverket, utrett frågan om en tunnel genom Åseberget, skrivit avtal om medfinansiering och även löst in nödvändig mark. Det enda som återstår är ett regeringsbeslut, och det enda rimliga är naturligtvis att ”Förbifart Örnsköldsvik” tas med i regeringens nationella plan för infrastrukturplanering de närmaste åren.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer ministern att verka för att ”Förbifart Örnsköldsvik” ska komma med i den nationella planen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-29 Överlämnad: 2022-03-30 Anmäld: 2022-03-31 Svarsdatum: 2022-04-06 Sista svarsdatum: 2022-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga