Förbättringar av de nationella proven på kort sikt

Skriftlig fråga 2017/18:1437 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

I svar på min tidigare skriftliga fråga 2017/18:1328 Nationella prov framgår det att förändringar och förbättringar av säkerheten kring proven är att vänta först 2022. Utöver att göra proven digitala överväger Skolverket bland annat att göra proven spårbara. Det är positivt. 

Ansvaret för att följa Skolverkets anvisningar lämnas dock tills vidare till skolor och huvudmän, med andra ord samma ansvarsfördelning som finns i dag. Trots att statsrådet anför att inga läckage kommer att ske om riktlinjerna följs kan det konstateras att nuvarande system inte har gett önskvärt resultat. Både prov och ersättningsprov har läckt ut. Något måste förändras även på kort sikt.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström följande:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att de nationella proven ska vara ett över landet likvärdigt stöd till betygsättning även på kort sikt, fram till dess att proven gjorts digitala och spårbara?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-07 Överlämnad: 2018-06-07 Anmäld: 2018-06-08 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga