Förbättring av de individuella handlingsplanerna

Skriftlig fråga 2005/06:1828 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 14 juni

Fråga 2005/06:1828 av Ulf Holm (mp) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Förbättring av de individuella handlingsplanerna

I en rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF har de undersökt de individuella handlingsplanerna som ska upprättas för varje arbetslös som hjälp till arbetsförmedlingen. I rapporten slås fast att endast 29 % håller en standard som kan anses uppfylla kraven på tillräcklig information. Det tycks som att de individuella handlingsplanerna fungerar i teorin men inte i praktiken.

IAF anser mot bakgrund av detta att det finns ett mycket stort behov av att förenkla handlingsplanerna så att de verkligen fyller det behov som var tanken. IAF slår också fast att det tydligen behövs utbildning för arbetsförmedlarna så att de förstår varför det är viktigt med en handlingsplan och hur denna kan hjälpa dem i deras arbete.

Jag vill fråga statsrådet om han avser att lägga fram förslag på förenklingar av de individuella handlingsplanerna så att de fyller det behov som varit avsikten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-14 Anmäld: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-22 Svar anmält: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-22)