Förbättrade tågkommunikationer Stockholm-Värmland

Skriftlig fråga 2007/08:408 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 4 december

Fråga

2007/08:408 Förbättrade tågkommunikationer Stockholm–Värmland

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Utbyggnaden av X 2000 under 1990- och 2000-talen har lett till att allt fler ser möjligheten att bo kvar men arbeta på annan ort. Detta gäller i högsta grad många värmlänningar som tar tåget till Stockholm för att arbeta eller för shopping och nöjen. En del åker varje dag och andra mer sporadiskt. Det här har inneburit en positiv utveckling för många värmlänningar och företagen i regionen. Men i dag är X 2000-tågen mellan Värmland och Stockholm ett mycket osäkert färdmedel, om man räknar med att komma fram i tid.

I dag avgår ett X 2000-tåg från Arvika till Stockholm på morgonen och ett till Arvika på kvällen. Cirka två tredjedelar av gångerna är tåget mellan 10 och 40 minuter försenat. Sedan i somras har antalet tåg på sträckan halverats och tidsmarginalerna minskat. Enligt SJ beror problemen främst på trängseln på enkelspåret mellan Karlstad och Laxå och den överbelastade södra infarten till Stockholm. SJ förklarar vidare att det skulle behövas fler platser där tågen kunde mötas mellan Kristinehamn och Laxå.

Bristen på tillförlitlighet på denna tågsträcka är ett problem för såväl enskilda som företag som är beroende av att kunna lita på kommunikationerna. Ökade satsningar på tåg och järnväg är nödvändigt ur flera aspekter. Dels måste beroendet av olja i transportsektorn brytas, dels är det viktigt att vi kan fortsätta utvidga arbetsmarknadsregionerna. Tåg är det enda resealternativet som är ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Mot denna bakgrund frågar jag statsrådet vilka initiativ hon avser att ta för att förbättra tågtrafiken mellan Värmland och Stockholm.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-04 Anmäld: 2007-12-04 Besvarad: 2007-12-12 Svar anmält: 2007-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)