Förbättrade relationer med Israel

Skriftlig fråga 2019/20:68 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Utrikesminister Ann Linde har sagt sig eftersträva förbättrade relationer med Israel. Som nyutnämnd utrikesminister hade hon också i ett tidigt skede möte med Israels ambassadör i Stockholm. En i sig viktig och nödvändig markering. Det finns all anledning för att förbättra och förstärka vår relation från den rätt låga nivå den för närvarande befinner sig på.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern och regeringen att genomföra för att förbättra dagens relationer med Israel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Överlämnad: 2019-09-30 Anmäld: 2019-10-01 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga