Förbättrad sex- och samlevnadsundervisning

Skriftlig fråga 2017/18:891 av Jessica Polfjärd (M)

Jessica Polfjärd (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

En granskning utförd av Skolinspektionen visar att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan brister på ett flertal punkter.

Det rör sig bland annat om behov av kompetensutveckling för att förbättra förståelsen för sex och samlevnad kopplad till hedersrelaterade frågor, hbtq och normer i samhället.

Skolinspektionen anser dessutom att fler skolor bör arbeta med sex och samlevnad utifrån skolornas värdegrund för att minska risken för sexuella trakasserier, diskriminering och övergrepp.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Avser ministern att följa Skolinspektionens råd gällande sex- och samlevnadsundervisningen i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga