Förbättrad samordning vid tågförseningar

Skriftlig fråga 2017/18:1325 av Emma Wallrup (V)

Emma Wallrup (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Vi har de senaste veckorna sett många stora förseningar på järnvägen som enligt Trafikverket beror på ökat underhållsarbete. Det är positivt att den ökade summa som lagts på underhåll efter Vänsterpartiets påtryckningar nu sätts i verksamhet, då vi behöver åtgärda underhållsbristen på järnvägen så fort som möjligt. Det vore bra om vi kan se till att underhållsarbetet bedrivs klokt så att det inte orsakar nya nedrivningar av kontaktledningar. Ett problem som blir tydligt när det är så mycket förseningar är bristen på samordning. Vi har sett hur utrop på stationen sker trots att tågen redan är inställda. Vi ser också att ersättningsbussar inte kommer fram eller är för få. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Hur avser statsrådet att verka för att förbättra samordningen vid förseningar av tågen på järnvägen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-21 Överlämnad: 2018-05-22 Anmäld: 2018-05-23 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga