Förarbevis för vattenskoter

Skriftlig fråga 2016/17:1548 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

För en dryg månad sedan inträffade en allvarlig vattenskoterolycka i Köpenhamns hamn. En skoterförare tappade kontrollen över fordonet, som med full kraft kraschade in i två kvinnor som omkom i den tragiska olyckan.

Med anledning av dödsolyckan skärper nu den danska regeringen reglerna för vattenskotrar. Från och med den 1 januari 2018 kommer det att krävas körkort när man kör med vattenskotrar. Det blir dessutom obligatoriskt att försäkra vattenskotrar så att föraren kan betala ut ersättning om det skulle ske en olycka. De skärpta reglerna gör det också möjligt för dansk polis att utfärda bötesstraff eller ta vattenskotrar i beslag om en förare bryter mot lagen och lokala ordningsföreskrifter.

En dödsolycka som den i Köpenhamn kan naturligtvis också inträffa i Sverige, och därför måste vi göra allt för att förhindra att det sker även här. Det har nämligen skett en rad allvarliga incidenter också här, där människor har blivit påkörda av vattenskotrar. För att förhindra fler olyckor behövs åtgärder omgående.

I Sverige finns det ingen åldersgräns för att framföra en vattenskoter, och inte heller finns det krav på förarbevis. Trots att riksdagen tidigare har efterlyst detta har ingenting hänt från regeringens sida.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Kommer statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder, till exempel åldersgräns eller förarbevis, för att förhindra allvarliga olyckor med vattenskotrar, och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-07 Överlämnad: 2017-06-08 Anmäld: 2017-06-09 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga