Förankring av Nordefcos gemensamma vision

Skriftlig fråga 2018/19:514 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Under Norges ordförandetid i Nordefco togs mellan de nordiska medlemsländerna fram en gemensam vision att gälla till 2025. Det får nog beskrivas som ganska ambitiöst. Hur ska samarbetet utvecklas inom detta viktiga område, som berör försvar och säkerhet? Med en gemensam och delad vision ges Nordefco en starkare och stabilare ram. Det finns en tydlig inriktning, i vart fall mellan de deltagande regeringsföreträdare som medverkat i framtagandet av denna vision. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur har ministern och regeringen arbetat med att i riksdagen förankra den nu antagna vision som Nordefco arbetar efter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-08 Överlämnad: 2019-04-09 Anmäld: 2019-04-10 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17
Svar på skriftlig fråga