Förändring av RUT-avdraget

Skriftlig fråga 2017/18:1520 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Möjligheten att få en skattereduktion för köp av hushållsnära tjänster infördes av Alliansen år 2007. Tusentals nya arbetstillfällen skapades, och många som tidigare arbetat svart började betala skatt. Livspusslet blev lättare att lägga för familjer där båda arbetar, och människor som tidigare stod utanför arbetsmarknaden kunde ta klivet in. 

Under mandatperioden borde det ha tagits initiativ till en översyn av systemen för att göra dem bättre och skapa fler möjligheter för jobb att växa fram. I stället har regeringen försämrat både skattereduktionens storlek och beloppsgränserna. Detta har lett till att komplexiteten och den administrativa bördan har ökat ytterligare för både företagen och myndigheterna.

Sverige står inför stora integrationsutmaningar. I tider som dessa är det av stor vikt att politiken fokuserar på att göra det enklare för företag att anställa och skapa fler jobb för människor med låg utbildning och människor utan utbildning. RUT-avdraget är ett lyckat exempel på att det finns en efterfrågan på hushållsnära tjänster om förutsättningarna är de rätta. I stället väljer regeringen att göra precis tvärtom.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Varför försämrar ministern en av de reformer som bevisligen har varit mest lyckade för jobbskapande och integration?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-18 Överlämnad: 2018-06-18 Anmäld: 2018-06-19 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-06
Svar på skriftlig fråga