Förändring av rektorsutbildningen

Skriftlig fråga 2005/06:1888 av Nilsson, Ulf (fp)

Nilsson, Ulf (fp)

den 29 juni

Fråga 2005/06:1888 av Ulf Nilsson (fp) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Förändring av rektorsutbildningen

Utbildningen av skolornas rektorer måste ligga på hög och kvalificerad nivå. Nu är ett förslag på remiss om att ta ifrån högskolorna deras ansvar för rektorsutbildningen. Ansvaret ska i stället centraliseras till Myndigheten för skolutveckling.

Det innebär en avakademisering. Rektorsutbildningen måste förläggas till en forskningsanknuten miljö. Kurser som ger högskolepeng ska bedrivas vid högskolor. Folkpartiet har ingenting emot den del av förslaget som handlar om att stärka de juridiska kunskaperna hos blivande rektorer, men anser att detta kan göras genom att förtydliga måldokumenten för utbildningen. Det är också viktigt att utbildningen fokuserar det pedagogiska ledarskapet.

Tunga remissinstanser är negativt inställda till förslaget. Högskoleverket skriver i sitt remissvar att det skulle innebära en gigantisk arbetsbörda för Myndigheten för skolutveckling att vara direkt involverad i en utbildning för så många personer och samverka med 290 kommuner och hundratals fristående huvudmän.

Processen har varit egendomlig. Mitt under remissperioden kallar Myndigheten för skolutveckling företrädare för lärosätena till ett möte för att planera den nya rektorsutbildningen. Myndigheten förutsätter tydligen att förändringen blir av, trots att remissynpunkterna ännu inte har behandlats. Frågan är av en sådan vikt att den borde tas upp i riksdagen och beredas av utbildningsutskottet.

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att säkerställa att rektorsutbildningen ges på akademisk nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarad: 2006-07-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-07)