Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten

Skriftlig fråga 2013/14:722 av Hans Olsson (S)

Hans Olsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Sveriges arbetsgivare lämnar årligen cirka 17 miljoner kontrolluppgifter (KU) för inkomster av tjänst. Dessa ska vara inlämnade senast den 31 januari året efter kalenderåret till Skatteverket.

Skatteverket har konstaterat en rad problem i detta. Personer med svarta inkomster lämnar kontrolluppgifter från oseriösa företag och omvandlar på så sätt svarta inkomster till vita. I många fall varken redovisar eller betalar det oseriösa företaget skatter och avgifter. Det finns också olika typer av falska kontrolluppgifter, som lämnas för att undvika att betala arbetsgivaravgifter och preliminär skatt.

Skatteverket menar att kontrolluppgifterna ska undertecknas av behörig firmatecknare när de sänds in i stället för att som i dag kunna sändas in anonymt och utan underskrift av någon.

Avser finansministern att ta initiativ till en sådan förändring rörande inlämningen av kontrolluppgifter för att bekämpa ekobrott och skattefusk?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-07-11 Överlämnad: 2014-07-15 Sista svarsdatum: 2014-07-29 Besvarad: 2014-08-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga