Förändring av arbetsmarknadspolitiken

Skriftlig fråga 2011/12:754 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 7 september

Fråga

2011/12:754 Förändring av arbetsmarknadspolitiken

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Vid flera tillfällen har kritik mot åtgärden fas 3 lyfts upp och debatterats i riksdagen. I dag är det drygt 30 000 personer som är inskrivna i en åtgärd som beskrivs av både deltagare, arbetsförmedlare och opposition som en återvändsgränd. Enligt Arbetsförmedlingens egna prognoser kommer antalet deltagare i fas 3 att ha ökat till ca 45 000 personer 2014. Till alla nuvarande kritiker av fas 3 sällar sig nu även förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin. Littorin var ansvarig för arbetsmarknadspolitiken när jobb- och utvecklingsgarantin med fas 3 startades. Littorin har nyligen uttryckt följande: ”Jag är den förste att hålla med om att Fas 3 inte blev som vi hoppats på. Och om det nu inte blev det så får man väl ändra. Målet är viktigare än verktygen och jag har då ingen prestige i det.”

Min fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är följande:

Är arbetsmarknadsministern beredd att ompröva arbetsmarknadspolitiken genom att avveckla fas 3?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-07 Anmäld: 2012-09-13 Svar anmält: 2012-09-19 Besvarad: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)