Förändrade budgetpropositioner och Riksrevisionen

Skriftlig fråga 2007/08:498 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 14 december

Fråga

2007/08:498 Förändrade budgetpropositioner och Riksrevisionen

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Riksrevisionen har i sin rapport 2007:26, Regeringens redovisning av budgeteffekter, riktat kritik mot statsrådets utformning av budgetpropositionen. Statsrådets redovisning av budgeteffekter är otydlig och redovisningen av budgeteffekter är ofullständig.

Lagrådets återkommande kritik av brister i statsrådets beredning av olika propositioner på skatteområdet borde ha varit en varningsklocka. Riksrevisionen har genom sin rapport nu gett statsrådet anvisningar inför vårpropositionen. Frågan är dock om statsrådet förstått innebörden av kritiken och tänker genomföra nödvändiga förändringar i kommande vår- och budgetpropositioner.

Avser statsrådet att verka för att i vårpropositionen göra de nödvändiga förändringar som Riksrevisionen föreslagit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-14 Anmäld: 2007-12-14 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)