Förändrad arrendelagstiftning

Skriftlig fråga 2014/15:196 av Johan Andersson (S)

Johan Andersson (S)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Bestämmelserna om bostadsarrende kom till år 1968 och syftade till att förbättra den rättsliga ställningen för de ägare till fritidshus och permanentbostäder som disponerade marken med arrenderätt (sommarstugearrenden och arrendevillkor).

Reglerna är resultatet av en avvägning mellan de skilda intressen som gör sig gällande i sådana arrendeförhållanden.

Under 2011 höll den dåvarande regeringen en hearing om arrendefrågor; vid hearingen deltog såväl företrädare från myndigheter som intresseorganisationer.

Hearingen utgjorde ett första steg i departementets arbete med att skapa en överblick över det eventuella reformarbetet på området.

 

Min fråga till statsrådet är: Vad har statsrådet och regeringen för planer för att stärka arrendelagstiftningen för den enskilde?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-05 Överlämnad: 2015-02-05 Anmäld: 2015-02-06 Svarsdatum: 2015-02-11 Sista svarsdatum: 2015-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga