föräldraledighet

Skriftlig fråga 1997/98:714 av Pålsson, Chatrine (kd)

Pålsson, Chatrine (kd)
Fråga 1997/98:714 av Chatrine Pålsson (kd) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om föräldraledighet

Under fyrpartiregeringens tid infördes vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Samtidigt infördes rätt till tjänstledighet under de tre första åren. Hela 70 % av alla som hade barn mellan ett och tre år utnyttjade denna möjlighet och avstod samtidigt från den kommunalt subventionerade barnomsorgen. Detta bevisar att många vill ordna sin barnomsorg på egen hand när barnen är små om bara de praktiska möjligheterna finns. Tyvärr är nu denna möjlighet fråntagen föräldrarna och det råder i stort ingen valfrihet.

För att föräldrar och barn skall få mer tid tillsammans måste de olika regelsystemen för föräldraförsäkring, barnomsorg och rätt till tjänstledighet samverka på ett flexibelt sätt. Att ha rätt till tre års tjänstledighet när man blivit förälder borde vara en rättighet.

Med anledning av ovanstående vill jag rikta följande fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall:

Avser statsrådet att lägga förslag om rätt till tjänstledighet för en förälder med barn under tre år?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-07 Anmäld: 1998-05-11 Besvarad: 1998-05-20
Svar på skriftlig fråga