föräldrainflytande

Skriftlig fråga 1998/99:120 av Adolfsson, Carina (s)

Adolfsson, Carina (s)
Fråga 1998/99:120 av Carina Adolfsson (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om föräldrainflytande

den 27 november

Med anledning av en proposition, 1995/96:157, beslutade riksdagen att införa försöksverksamhet med lokala styrelser med föräldramajoritet, inom skolan och särskolan. Syftet är att öka föräldrainflytandet. Försöksverksamheten påbörjades den 15 juni 1996 och pågår fram till juni 2001.

Sedan försöksverksamheten påbörjades har många föräldrastyrelser inrättats, där främst föräldrar till barn i grundskolan ingår. Ansvaret för hela förskoleverksamheten har sedan dess överförts till skolan och nu efterfrågas föräldrainflytande även hos förskoleföräldrarna, dvs. föräldrar till barn mellan 1 och 5 år. För att detta skall fungera fordras beslut i fullmäktige. Det har på många håll upplevts som svårt att få gehör för principen om den samlade skolan hos styrelserna som handhar grundskolan.

Jag vill fråga ministern om det kommer att göras något för att stimulera till samordning av förskole- och skolverksamheterna inom denna försöksverksamhet.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-27 Anmäld: 1998-11-30 Besvarad: 1998-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga