Fontänhusens framtida finansiering

Skriftlig fråga 2010/11:588 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 15 juni

Fråga

2010/11:588 Fontänhusens framtida finansiering

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Fontänhusen bedriver en verksamhet för människor med psykisk ohälsa som bygger på förmåga till arbete, delaktighet och social gemenskap.

Finansieringen av Fontänhusens verksamhet är återigen under diskussion. Det råder oklarhet om det i framtiden kommer att finnas statliga medel att söka för att även i fortsättningen delvis kunna finansiera Fontänhusens verksamhet.

Min fråga till socialministern är:

Vad avser socialministern att göra för att säkerställa att Fontänhusen får en långsiktig och stabil finansiering även i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-15 Anmäld: 2011-06-15 Besvarad: 2011-06-22 Svar anmält: 2011-06-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-22)