Fontänhusens framtid

Skriftlig fråga 2006/07:1228 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 24 maj

Fråga

2006/07:1228 Fontänhusens framtid

av Christer Nylander (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

De så kallade fontänhusen i Båstad, Helsingborg och Malmö erbjuder evidensbaserade verksamheter för att rehabilitera patienter med psykisk sjukdom. Fontänhusen är mycket viktiga delar av den psykiska rehabiliteringen i respektive kommun.

Verksamheten finansieras till största del av kommunerna, men genom ett lokalt samverkansavtal har Försäkringskassan varit med och bidragit till verksamheten. I mitten av januari fick fontänhusen veta att det inte blir några pengar för innevarande år. Detta beror på en omprioritering i Försäkringskassans verksamhet.

Att en ideell förening får besked om minskat bidrag från Försäkringskassan med så kort varsel ställer naturligtvis till stora bekymmer för verksamheten. Om fontänhusen blir utan extra finansiering för 2007 kan det innebära långvariga effekter på både kvaliteten och kapaciteten för många år framåt.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att säkra framtiden för fontänhusens viktiga verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-24 Anmäld: 2007-05-24 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)