folkrörelser och bistånd

Skriftlig fråga 2002/03:1132 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 13 juni

Fråga 2002/03:1132

av Ronny Olander (s) till statsrådet Jan O Karlsson om folkrörelser och bistånd

Som medlem i Trelleborg@Svedala FN-förening har jag blivit alltmer övertygad om folkrörelsernas betydelse för det internationella biståndsarbetet. Inte minst för sin förmåga att sprida kunskap om och stödja demokratiskt uppbyggnadsarbete. "Min" förening har bland mycket annat stöttat en skola i Malawi så att den ska kunna bli en mönsterskola i bygden.

Folkrörelser runtom i landet gör engagerade ideella insatser på gräsrotsnivå i form av till exempel insamlingar, lotterier och försäljning av Unicefkort. Förutom FN-föreningarna är det en mängd folkrörelser som driver biståndsarbete. Några exempel är ABF, Afrikagrupperna och Kooperation utan gränser som bedriver solidaritetsarbete runtom i världen.

I olika sammanhang har olika folkrörelser efterlyst ett starkare engagemang och stöd från statsmakterna för det viktiga ideella arbete man bedriver.

Min fråga till biståndsministern är:

Avser biståndsministern att ta några initiativ för att utveckla och förbättra statens stöd till och samarbete med folkrörelser som bedriver ideellt biståndsarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-06-13 Anmäld: 2003-06-13 Besvarad: 2003-06-25 Svar anmält: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-25)