folkomröstningen i Västsahara

Skriftlig fråga 1999/2000:1160 av Zetterberg, Eva (v)

Zetterberg, Eva (v)

den 22 juni

Fråga 1999/2000:1160

av andre vice talman Eva Zetterberg (v) till utrikesminister Anna Lindh om folkomröstningen i Västsahara

Från svenska enskilda organisationer och parlamentariker finns ett starkt engagemang i frågan. För att sprida kunskap om situationen och förhoppningsvis bidra till öppningar inbjöds Polisarios president M Abdelaziz till Sverige under veckan 5@10 juni för att bl.a. delta i ett seminarium i riksdagen samt sammanträffa med den svenska utrikesministern.

Den 14 juni besökte Marockos utrikesminister Mohamed Benaissa också Sverige för politiska överläggningar. Båda dessa personer uttryckte stort förtroende för Sverige och förhoppningar om aktivt svenskt intresse i frågan. Det ankommer på FN och generalsekreterarens personliga representant James Baker att kalla parterna till nya samtal och finna lösningar. Sverige kan dock inom EU-kretsen se till att FN får starkt stöd och att frågan får ökad uppmärksamhet.

Jag vill sålunda fråga utrikesministern:

Kommer regeringen mot bakgrund av de ovannämnda besöken att ta några nya initiativ för att folkomröstningen i Västsahara ska kunna genomföras skyndsamt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-06-22 Besvarad: 2000-07-06 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-06)