Folkomröstning i kantonen Zürich om skatter

Skriftlig fråga 2008/09:601 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 12 februari

Fråga

2008/09:601 Folkomröstning i kantonen Zürich om skatter

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Schweiz och dess drabantstat Liechtenstein måste fortlöpande pressas via EU på att överge sin osunda skattekonkurrens och vara ett gömställe för kriminellas ekonomiska tillgångar. Den svenska regeringen har sin chans att under ordförandeåret driva saken. Men även schweizarna själva har börjat tröttna. I samband med att Schweiz röstade ja till att utvidga avtalet med EU genomfördes också en folkomröstning i kantonen Zürich.

Skattelättnaderna har lockat mängder av förmögna utlänningar till Schweiz, bland andra kändisar inom nöjes‑, sport- och företagsvärlden. Enligt nyhetsbyrån ATS fanns det 137 personer i Zürich 2006 som hade särskilda skattelättnader. I flera schweiziska kantoner kan rika utlänningar förhandla med de lokala myndigheterna om individuella skattesatser baserade på deras omkostnader, i stället för att betala inkomstskatt, förutsatt att de inte arbetar i landet.

Nästan 60 procent av deltagarna i den lokala folkomröstningen i Zürich sade ja till att avskaffa utländska miljonärers skatteprivilegier. Förslaget hade lagts fram av vänsterpartiet Alternativa listan. Det finns nu en risk för att svenska skatteflyktingar vill komma hem till det förmögenhetsskattebefriade Sverige, människor som flyr sitt ansvar för välfärdens finansiering.

Avser statsrådet att ta något initiativ, med anledning av folkomröstningsresultatet i Zürich, i fråga om svensk förmögenhetsskatt eller ökat tryck mot Schweiz och Liechtensteins skattekonkurrens?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-12 Anmäld: 2009-02-12 Svar anmält: 2009-02-25 Besvarad: 2009-02-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)