Folkmordsgrav tömd på skelett i Turkiet

Skriftlig fråga 2006/07:1104 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 april

Fråga

2006/07:1104 Folkmordsgrav tömd på skelett i Turkiet

av Lennart Sacrédeus (kd)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Den 17 oktober 2006 upptäcktes en massgrav utanför byn Dara i sydöstra Turkiet som tros ha samband med folkmordet på den kristna befolkningen i Turkiet vid början av förra seklet. Den svenske professorn David Gaunt vid Södertörns högskola har rest till Turkiet för att undersöka graven, vilket blivit möjligt först efter internationell uppmärksamhet. De turkiska myndigheterna var först ovilliga att tillåta professor Gaunt att besöka graven.

Sedan tidigare finns bilder av graven med de skelett som återfanns där, men när den statliga turkiska nyhetsbyrån visade bilder under den gångna helgen (21 april 2007) var graven helt tömd på skeletten. Enligt byborna och borgmästaren i Dara som hittade gravplatsen har det under den senaste tiden pågått ett febrilt arbete i och kring gravplatsen. Enligt deras uppgifter har den ansvariga turkiska myndigheten fört bort alla benrester för att radera alla spår.

Om det stämmer att de turkiska myndigheterna rensar undan spåren av folkmordet på de kristna minoritetsgrupperna i början av förra seklet är detta mycket allvarligt.

Mot bakgrund av att turkiska myndigheter nu rensar undan spår av folkmordet på armenier och syrianer/assyrier vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder med anledning av det inträffande för att EU i förhandlingarna med Turkiet ska inkludera ett krav på erkännande av folkmordet på kristna minoriteter vid början av förra seklet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-04-27 Anmäld: 2007-04-27 Svar anmält: 2007-05-08 Besvarad: 2007-05-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-08)