Folkmordet 1915

Skriftlig fråga 2008/09:891 av Wikström i Uppsala, Cecilia (fp)

Wikström i Uppsala, Cecilia (fp)

den 28 april

Fråga

2008/09:891 Folkmordet 1915

av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 24 april högtidlighölls världen över minnet av de uppemot 1,5 miljoner armenier, 250 000–500 000 assyrier/syrianer och kaldéer och ca 350 000 pontiska greker som dog i den massaker som enligt samstämmiga forskare världen över måste rubriceras som ett folkmord. Det inleddes i april 1915 under första världskriget.

Den 18 juni 1987 erkände Europaparlamentet officiellt det folkmord som ägde rum 1915. Alltsedan 1965 har ett flertal länder valt att benämna händelserna 1915 för dess rätta namn: folkmord. Bland dessa länder återfinns Schweiz, Uruguay, Venezuela, Ryssland, Libanon och Kanada, men även EU-länder som Tyskland, Frankrike, Italien, Cypern, Grekland, Belgien, Slovakien, Nederländerna, Polen och Litauen.

Enligt min mening är det allas vårt ansvar att acceptera och ta till sig resultaten av vetenskaplig forskning. I detta fall menar jag att det är ett oeftergivligt krav att förhålla sig till historiska fakta och respekterade historikers forskningsresultat.

Efter Förintelsen är folkmordet 1915 i dag det näst mest studerade folkmordet. Internationella Föreningen för Folkmordsforskare, en oberoende tvärvetenskaplig auktoritet inom området, har vid flera tillfällen fastslagit en konsensus i synsättet i denna fråga.

Därför frågar jag hur utrikesministern avser att verka för att Sverige sällar sig till de länder jag ovan anfört för att låta sanningen om folkmordet 1915 officiellt rubriceras som ett folkmord på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-28 Anmäld: 2009-04-28 Svar anmält: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-13)