Folkhälsoinstitutet och samlevnadsundervisningen

Skriftlig fråga 1999/2000:640 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 februari

Fråga 1999/2000:640

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Folkhälsoinstitutet och samlevnadsundervisningen

En granskning av 80 grund- och gymnasieskolor som Skolverket gjort visar bl.a. att endast sex av 29 gymnasieskolor har arbetsplaner för att ge eleverna undervisning i sex och samlevnad. Folkhälsoinstitutet gav 1998 ut en bok Leva ihop, om livskunskap för i första hand unga människor. Denna drogs tillbaka av Folkhälsoinstitutet. Författaren Marie Eenfeldt, barnpsykiatrisk kurator och familjerådgivare kritiserades för att i beskrivningen inte ha utgått från att kvinnor och män till hundra procent är lika. Boken Leva ihop går ut med kunskaper som används av människor som arbetar på ungdomsmottagningar, mödra- och barnavårdscentraler och familjerådgivningsbyråer. Bibliotekstjänst har recenserat boken positivt. Författaren P C Jersild skriver i DN Kolumn den 10 juli bl.a.: "Leva ihop är väl ingen fläckfri produkt men lättläst och full av klok kunskap @ @ @ Att boken skulle vara ensidig stämmer inte". För att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män, är det givetvis samhällets strukturer som måste förändras. Sex- och samlevnadsundervisningen kan dock inte komma ifrån det faktum att det finns vissa olikheter hos kvinnor och män. Tillbakadragandet av boken för gymnasieskolan tyder på en misstro mot att gymnasieskolans elever skulle ha en egen bedömningsförmåga och kunna diskutera och skapa sina egna uppfattningar från olika källor. Det är oförsvarbart att låta eleverna få sin samlevnads- och sexualundervisning i första hand från veckotidningar och porrindustrin.

Hur avser ministern ta till vara de möjligheter Folkhälsoinstitutet har för att stimulera och underlätta undervisning av sex och samlevnad i gymnasiet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-28 Anmäld: 2000-03-07 Besvarad: 2000-03-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-07)