Folkbokföringen i framtiden

Skriftlig fråga 2007/08:973 av Wallmark, Hans (m)

Wallmark, Hans (m)

den 14 mars

Fråga

2007/08:973 Folkbokföringen i framtiden

av Hans Wallmark (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Släktforskning engagerar i dagens Sverige tusentals män och kvinnor. Detta har varit möjligt på grund av att vi sedan 1600-talet har haft ett välutbyggt folkbokföringssystem. I medierna har rapporterats om kritik från släktforskarhåll kring hur Skatteverket hanterar den svenska folkbokföringen. Bland annat har frågan kring överdriven gallring av material väckts. Sedan Skatteverket 1991 tog över ansvaret för folkbokföringen har ur släktforskarsynpunkt flera försämringar i materialets hantering skett. Även om en imponerande digitalisering av materialet skett så finns inte längre de sökvägar som fanns i det tidigare systemet kvar. Den möjlighet som tills nu har funnits att kunna spåra släkter via församlings‑, vigsel- och dödböcker riskerar att tas ifrån kommande generationer om inte en förändring kommer till stånd.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att Skatteverkets hantering av folkbokföringen förbättras för att säkerställa material för framtida släktforskning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-14 Anmäld: 2008-03-14 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)