Folkbildningsrådet

Skriftlig fråga 1999/2000:464 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 25 januari

Fråga 1999/2000:464

av Owe Hellberg (v) till kulturminister Marita Ulvskog om Folkbildningsrådet

Efter två reportage i TV:s Aktuellt och ett uttalande från skolministern i samband med riksdagens frågestund, har Färnebo Folkhögskolas miljökurs Vägmotstånd och direktpåverkan, utsatts för grundlösa påståenden om kursinnehållet: att kursen skulle uppmana till sabotage, risk för våld mot person och förstörelse av annans egendom och därmed kriminella handlingar för att uppnå politiska syften.

Efter detta har Folkbildningsrådets styrelse uppmanat Färnebo Folkhögskola att inte söka statsbidrag för kursen. Detta trots att samma Folkbildningsråd granskat kursen och kursinnehållet och funnit att det inte finns något att anmärka på förutom en något otydlig kursbeskrivning som gav ett visst tolkningsutrymme. Det är denna beskrivning som uppmärksammats i medierna. För eleverna däremot gällde klara och tydliga regler: inga olagliga metoder accepterades, varken under kurstid eller fritid.

Det är anmärkningsvärt att Folkbildningsrådet på detta sätt, motverkar möjligheten till statsbidrag för en kurs på vilken man inte har någon anmärkning varken på kursinnehåll eller kursens genomförande.

Min fråga blir då följande:

Avser ministern att föreslå en förändring i regelverket för Folkbildningsrådet, så att t.ex. Färnebo Folkhögskola kan erhålla statsbidrag och genomföra liknande miljökurser i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-25 Anmäld: 2000-02-01 Besvarad: 2000-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-02)