Folkbildningens tillgänglighet

Skriftlig fråga 2011/12:514 av Karlsson, Annelie (S)

Karlsson, Annelie (S)

den 10 april

Fråga

2011/12:514 Folkbildningens tillgänglighet

av Annelie Karlsson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Den svenska politikens mål för de med funktionsnedsättning är full delaktighet och möjlighet att leva som andra. Ett medel är den svenska folkbildningen där vi tydligt talar om att möjliggöra för människor att utveckla sig och att påverka sin livssituation.

Enligt riksdagsbeslut ska öppenhet för personer med funktionsnedsättning vara ett av folkbildningens övergripande syften.

Nu har dock personer med sjukersättning enligt regler som gäller från och med den 1 juli 2008 förlorat möjligheten att studera samtidigt som de har sjukersättning. Att studera med studiemedel är svårt då möjligheterna att få ett arbete och kunna betala tillbaka ett studielån är väldigt små.

Ett annat hinder är bostadstillägget. Detta beräknas på den bostad där den enskilde tillbringar sin huvudsakliga tid. För folkhögskoleelever som bor på internat är kostnaderna för boende oftast låga. Om bostadstillägget beräknas på den låga internatkostnaden blir det för de flesta omöjligt att ha kvar den fasta bostaden på hemorten.

Om kostnaderna för den fasta bostaden på hemorten låg till grund för beslut om bostadstillägg skulle man undvika detta hinder. Det är viktigt att samhället även kan ge personer med funktionsnedsättning tillgång till folkbildning och personlig utveckling.

Min fråga är om statsrådet har för avsikt att på ett bättre sätt möjliggöra folkbildning och studier på folkhögskola även för personer med funktionsnedsättning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-10 Anmäld: 2012-04-10 Besvarad: 2012-04-18 Svar anmält: 2012-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-18)