folkbildningen

Skriftlig fråga 2004/05:1763 av Petersson, Helene (s)

Petersson, Helene (s)

den 1 juni

Fråga 2004/05:1763

av Helene Petersson (s) till statsrådet Lena Hallengren om folkbildningen

Regeringen har upprepade gånger, i tidigare folkbildningspropositioner, tydligt angivit att "folkbildningen är ett nationellt ansvar för såväl stat som kommuner och landsting". Främst kommuner, men på senare år även landstingen, har dock kraftigt dragit ned på stödet till studieförbunden.

Enligt statistik från Folkbildningsförbundet var det 122 kommuner som sänkte sitt anslag till studieförbunden 2003. Bara 19 kommuner höjde anslagen. Detta visar tydligt att kommunerna brister i sin del av det nationella ansvaret för folkbildningen.

Det är angeläget att regeringen sänder tydliga signaler till kommunerna om sin syn på folkbildningen. Regeringen har inte tagit till vara möjligheten att diskutera med kommuner och landsting om det gemensamma ansvaret för en tillgänglig folkbildning över hela landet @ detta trots att vi har sett omfattande neddragningar av det kommunala stödet till studieförbunden under en lång rad av år.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att starta en dialog med kommuner och landsting om det nationella ansvaret för stödet till folkbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-01 Anmäld: 2005-06-01 Besvarad: 2005-06-09 Svar anmält: 2005-06-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-09)