Fokus på Försvarsmaktens kärnuppgift

Skriftlig fråga 2012/13:645 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 9 juli

Fråga

2012/13:645 Fokus på Försvarsmaktens kärnuppgift

av Anders Karlsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Under den borgerliga regeringstiden har Försvarsmakten dirigerats bort från sin kärnuppgift – att försvara svenskt territorium och oss som bor här. Med denna kärnuppgift var den allmänna värnplikten tämligen naturlig. Idén om att svensk försvarsmakt utvecklas bäst genom att delta i olika utländska operationer är ett feltänk. Sverige har alltid stått bakom FN och därför villigt deltagit i olika FN-operationer men den tidigare utgångspunkten för Försvarsmakten var ändå alltid att försvara Sverige. Sverige försvaras inte bäst genom deltagande i spektakulära och för Försvarsmakten dessutom kostsamma krigsinsatser i Afghanistan eller Adenviken.

Försvarsresurserna har med åren blivit knappa, kanske för knappa. Samtidigt används uppenbarligen de resurser som står till buds på ett mindre bra sätt. Regeringen och försvarsministern har dålig koll på hur försvaret hålls ihop. Att äldre artilleripjäser skrotas innan nya är på plats så att Sverige plötsligt är helt utan artilleri sprider ett löjets skimmer över svenskt försvar. Det framstår som om det egentligen inte behövs, när försvarsministern så grovt misskött en sak som denna.

Men bristen på fokus på kärnuppgiften och den allmänna uttunningen fortsätter. Från Skaraborg rapporteras att militärer ska fungera som ambulansförare under sommaren, givetvis utan avtal med facklig huvudorganisation (Kommunal).

När avser försvarsministern att fokusera försvarspolitiken och verka för att Försvarsmakten får möjlighet att koncentrera sig på kärnuppgiften att försvara Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-09 Besvarad: 2013-07-11 Anmäld: 2013-08-15 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-11)