FN:s omorganisering av samordningsansvar

Skriftlig fråga 2004/05:97 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 12 oktober

Fråga 2004/05:97

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Laila Freivalds om FN:s omorganisering av samordningsansvar

UNDP har omorganiserat sig i en process som varat under flera år. Man har bland annat decentraliserat personal från huvudkontoret till olika landkontor vilket förstärkt landkontorens inflytande och därigenom sätter man mer fokus på organisationen ute i fält.

UNDP har en viktig koordinerande roll för verksamheten i fält, vilket är en positiv utveckling. Det är angeläget att den påbörjade reformprocessen kan fortskrida. Ytterligare steg kan tas genom att också ge beslutsansvar till den som i dag har samordningsansvaret. FN skulle vinna i tydlighet och effektivitet samt ge ökade förutsättningar för utvecklingen av samordningen såväl internt som externt om beslutsförmågan ökas.

Vad avser utrikesministern att vidta för åtgärder för att FN:s samordnare i fält också ska ges beslutsansvar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-10-12 Anmäld: 2004-10-12 Besvarad: 2004-10-20 Svar anmält: 2004-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-20)