FN:s kampanj mot våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2007/08:947 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 mars

Fråga

2007/08:947 FN:s kampanj mot våld mot kvinnor

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon lanserade vid kvinnokommissionens session i februari 2008 en global kampanj för att stoppa våld mot kvinnor. Tolv FN-organ kommer att samarbeta runt omkring kampanjen. Flera av organen har Sverige kontinuerliga kontakter med och bidrar ekonomiskt till. Sverige uppmärksammar den 25 november med arrangemang i samband med den internationella dagen för att stoppa våld mot kvinnor, Unifem. Även män har kommit att uppmärksamma FN-dagen för mäns våld mot kvinnor. Nu tar FN ett steg ytterligare. Det är uppenbart att vi inte kan utrota fattigdomen om vi inte utrotar våldet mot kvinnor, sade Thoraya Ahmed Ombaid. UNFPA-kampanjen ska pågå till 2015, och är tänkt att inte minst knytas till millenniemålen. Våld mot kvinnor tydliggör det bristande skyddet för kvinnors mänskliga rättigheter och synliggör könsmaktsordning. Europarådets kampanj, Mäns våld mot kvinnor, har vunnit djup och bred erfarenhet som kan bidra till kampanjen. Utrikesutskottet har haft en föredragning av UD och Sida omkring problematiken med mäns våld mot kvinnor och vi kan konstatera att mer insatser krävs. Det är viktigt att biståndsminister Gunilla Carlsson utan vidare dröjsmål uttalar sitt stöd till kampanjen, liksom till dess betydelse för uppfyllandet av millenniemålen samt klargör på vilket sätt regeringen avser att bidra till FN:s viktiga arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Jag vill därför fråga statsrådet Gunilla Carlsson vilket stöd regeringen avser att bidra med till FN:s kampanj mot mäns våld.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-13 Anmäld: 2008-03-13 Besvarad: 2008-03-20 Svar anmält: 2008-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-20)